Råd & Stöd inom LSS

076-819 19 89

Att tänka på när du väljer assistansbolag

Att välja rätt assistansbolag är ett viktigt och avgörande beslut för att få en bra och kvalitativ fungerande assistans. Det är vanligt förekommande att valet av bolag är ett hastigt beslut då du vill påbörja assistansen så fort så möjligt. Okunskap om assistansbranchen och hur assistansbolag fungerar kan enkelt leda till att du väljer ett bolag som du inte blir nöjd med. I denna guide går vi igenom viktiga punkter för att välja rätt assistansbolag för din personliga assistans.

Två personer granskar assistansbolag

Förberedelser för att välja rätt assistansbolag

Innan du börjar leta efter ett assistansbolag är det viktigt att du gör några förberedelser för att underlätta processen.

Gör en lista över dina behov och önskemål när det gäller din assistans. Det kan inkludera allting från till exempel specialkompetens hos assistansbolaget till specifika assistentutbildningar. Att ha en tydlig bild av vad du behöver och förväntar dig kommer att hjälpa dig att sålla bland assistansbolagen och välja det rätta för dig.

Behöver du hjälp med din förberedelse kan du .

Topp 8 misstagen när du ska välja assistansbolag

 • Du kontrollerade inte bolagets erfarenhet, kompetens, omdömen och rykte.

 • Du läste inte igenom avtalet noga och får utstå effekterna.

 • Du hade överdriven tillit till muntliga löften. Bolagen lovade dig något muntligt som de inte lever upp till.

 • Du förstod inte vilken inlåsningseffekt dina sparade assistansomkostnader skulle innebära.

 • Du trodde att ditt inflytande skulle vara större över hur assistansersättningen skulle fördelas och ändras efter dina önskemål.

 • Du trodde att ditt inflytande skulle vara större gällande utbildning och val av assistenter.

 • Du kontrollerade inte hur flexibelt bolaget är i anordningen. Er anordning såg ut på ett visst sätt i början, du vill ändra något men bolaget är motstridiga mot din förändring.

 • Bolaget avsatte summor av assistansersättningen till utbildningskostnader som du senare ansåg inte var av större nytta.

Checklista: Saker att överväga när man väljer assistansbolag

När du ska välja assistansbolag finns det några viktiga saker som du bör överväga innan du tar ett beslut. Här är en checklista som kan hjälpa dig:

 • God erfarenhet och kompetens inom assistansbolaget.

 • Relevanta utbildningar för dina assistenter, exempel HLR, ergonomi, lyft och förflyttning osv.

 • Erbjuder kollektivavtal till assistenterna.

 • Tillhandahåller juridisk expertis.

 • Har en rimlig uppsägningstid eller bindningstid, inte längre än 3 månader.

 • Bra referenser och omdömen från tidigare kunder.

 • Har varken för hög vinstmarginal eller negativ vinstmarginal.

Att gå igenom dessa punkter noggrant kommer att göra det lättare för dig att jämföra olika alternativ och fatta ett informerat beslut.

Använd Assistansas jämförelsetjänst för att hitta det bästa assistansbolaget. Där har vi samlat in mycket information om assistansbolag och genom våra filtrerings- och sorteringsalternativ kan man smidigt hitta passande bolag.

3 tips för att välja rätt assistansbolag

1. Besök assistansbolaget:

Boka in ett besök eller hembesök med assistansbolaget för att få en bättre förståelse för deras verksamhet, hur de arbetar och träffa personalen personligen.

Om du behöver hjälp med detta så kan vi ordna och boka in ett möte med passande assistansbolag för dig. .

2. Ställ frågor:

Var inte rädd för att ställa frågor till assistansbolaget för att få klarhet i hur de fungerar och vad de kan erbjuda.

Att ställa frågor är ett viktigt steg i att välja rätt assistansbolag. Du kan fråga om deras erfarenhet, hur de hanterar eventuella problem och mycket mer. Genom att få svar på dina frågor kan du få en bättre uppfattning om assistansbolagets kompetens och om de kan möta dina behov.

3. Ta hjälp av vår kostnadsfria rådgivare:

Genom att få experthjälp av vår oberoende kan du vara säker på att du kommer till ett kvalitativt assistansbolag som är anpassat för dina behov.

Kontroller och varningssignaler

Kontroller:

 • Kontrollera IVO tillståndet: Företaget måste ha ett tillstånd för att få lov att driva ett assistansbolag, kontrollera tillståndet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Kontrollera bolaget hos Skatteverket: Använd företagsinformation tjänsten för att få översikt över företagets skattegodkännande, arbetsgivarregistrering och de senaste tre arbetsgivaravgifterna.

 • Granska skulder hos Kronofogden: Undersök om det finns några skulder som företaget har hos Kronofogden.

 • Styrelsegranskning: Ta reda på mer om företagets styrelse och granska de genom att använda kreditupplysningssystem eller Bolagsverket.

Varningssignaler:

 • Företaget har haft tidigare incidenter eller utredningar rapporterade hos Inspektionen för vård och omsorg.

 • Det finns obetalda skulder hos Kronofogden.

 • Arbetsgivaravgifterna är låga eller visar stora variationer över tid.

 • Företaget har en hög personalomsättning.

 • Det är problem och strul med tidrapportering.

 • Det har varit många styrelsebyten.

 • Företaget vill att du ska ha en god man som har en koppling till företaget.

 • Företaget har fått negativ exponering i media.

 • Det är svårt att veta vem som står bakom verksamheten.

 • Det är oklart vilken adress företaget har.

 • Företagets avtal är otydligt och svårtolkat.

Genom att vara uppmärksam på dessa varningssignaler kan du undvika potentiella problem och risker i ditt samarbete med företaget. I Assistansas jämförelsetjänst tas ovan faktorer i beaktning för att matcha ihop dig med det bästa assistansbolaget utifrån dina kriterier.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss nedan om du behöver hjälp att välja ett assistansbolag som passar dig.

Assistansrådgivare Filip

Få kostnadsfri hjälp

Filip som själv har assistans och är rådgivare kan hjälpa dig välja rätt bolag.

* Jag är oberoende från något specifikt assistansbolag då jag sköter min assistans själv i egen regi.