076-819 19 89

Läs senaste nyheterna inom personlig assistans.

Vi samlar in och visar relaterade nyheter inom personlig assistans från de bästa och största nyhetskällorna.

ikonHejaOlika

Minuträkning ska bort – samtidigt som assistans förstatligas

2023-12-01

En översyn av behovsbedömningarna inom personlig assistans kan göras parallellt...

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter”

2023-12-01

Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter” Uppgifter i en assistansbedömning kan uppfattas som överdrivna utan att de är oriktiga, säger Kammarrätten i Stockholm.

Läs artikel
ikonHejaOlika

”Statligt huvudmannaskap för assistans tidigast 2027”

2023-11-30

Tidplanen för ett samlat statligt huvudmannaskap för personlig assistans har...

Läs artikel
ikonHejaOlika

Ny utredning kan begränsa assistans: ”En attack mot LSS”

2023-11-30

Regeringen förbereder en ny utredning som kan leda till mycket...

Läs artikel
ikonHejaOlika

Startskott för nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

2023-11-29

Den 29 november höll sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson en hearing...

Läs artikel
ikonHejaOlika

Funkisar kartlagda – nu utlovas bättre vård

2023-11-29

Levnadsvillkoren för 50 000 personer med omfattande funktionsnedsättningar som bor...

Läs artikel
ikonHejaOlika

En dag med sällsynta perspektiv

2023-11-29

Fanny har berättat om sina erfarenheter i en bok. Siri...

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

Välfärdskriminalitet, nya utredningar och troligen mer kommande försämringar – Del 1

2023-11-28

Att samhällsklimatet ändrats till det sämre för vår del råder det ingen tvekan om. Och att statens utgiftstak i kombination med förstnämnda fått mycket negativa konsekvenser för såväl assistansen som andra hjälp/stödinsatser till oss och sjuka personer råder ingen tvekan om. Jag kan inte poängtera detta för många gånger. Det går inta att separera försämringarna i assistansen, övriga LSS med alla neddragningar i sjuk/aktivitetsersättning, bostadsanpassninga

Läs artikel
ikonHejaOlika

”Alla ska kunna skapa musik med kvalitet”

2023-11-28

När logopeden Håkan Larsson är på blixtvisit i Stockholm passar...

Läs artikel
ikonAftonbladet

Evelina, 35, är dövblind – nekas stöd

2023-11-27

▸ Evelina Lindberg, 35, är dövblind. Trots det menar Piteå kommun att hon kan leva ett ”skäligt liv” utan att kunna…

Läs artikel
ikonHejaOlika

Äntligen färdigutrett: Så kan bilstödet räddas

2023-11-27

Ett nytt bilstöd som är enklare att söka, snabbare att...

Läs artikel
ikonHejaOlika

Efter sju svåra år – nu kan bilstödet räddas

2023-11-27

Är det äntligen dags att rätta till bilstödet för personer...

Läs artikel
ikonHejaOlika

Rättspraxis stänger diskussionen

2023-11-27

KOMMENTAR. I mitt arbete med att uppdatera LSS-skolan inför 2024...

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – ”Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkrings­kassan”två kommentarer

2023-11-27

Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – ”Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkrings­kassan” Att det görs dubbla avdrag för föräldraansvar är ett övergrepp av Försäkringskassan där lagstiftaren väljer att inte reagera, säger Bengt Eliasson som var med och skapade Stärkt assistanslagstiftningen. ( två kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – ”Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande”två kommentarer

2023-11-23

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – ”Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande” Kvalificeringen till socialförsäkringsförmåner ska vara förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden, säger Anna Tenje. ( två kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

HFD-dom stoppar assistans­ersättning på komvux

2023-11-22

HFD-dom stoppar assistans­ersättning på komvux Högsta förvaltningsdomstolen har i domen Mål nr 7294-21 gett Försäkringskassan rätt i att neka assistansersättning för tid i kommunal vuxenutbildning (komvux).

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Margareta Persson, författare – ”Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen"en kommentarSara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Viktigt med dialog med assistans­användarnas organisationer”

2023-11-21

Margareta Persson, författare – ”Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen" Funktionsrättsrörelsen hade fått ökad respekt och förståelse för sina krav kring personlig assistans om man tydligare erkänt kriminalitet som ett problem som finns och tydligare gått till attack mot det, säger Margareta Persson. ( en kommentar )Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Viktigt med dialog med assistans­användarnas organisationer” Det

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Kriminella kan använda assistans­anordnare som brottsverktyg”

2023-11-19

Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Kriminella kan använda assistans­anordnare som brottsverktyg” Det förekommer att kriminella utnyttjar och skaffar sig hållhakar på assistansanvändare tex genom att låna ut pengar, säger Sara Persson. Ibland blir fd kunder egna arbetsgivare efter att deras anordnare förlorat tillståndet.

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen”två kommentarer

2023-11-14

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen” Försäkringskassans rapport om lagändringarna ger inte hela bilden, de flesta som fått bifall skulle fått det även tidigare, säger Cecilia Blanck. ( två kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Carina Ståhl Herrstedt, SD – ”Känner mig lurad om föräldraavdraget”sex kommentarer

2023-11-11

Carina Ståhl Herrstedt, SD – ”Känner mig lurad om föräldraavdraget” Mitt parti hade aldrig röstat för att införa föräldraavdraget om vi vetat att det skulle tolkas som det nu görs av Försäkringskassan, säger Carina Ståhl Herrstedt. ( sex kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Andreas Pettersson, Juris doktor – ”Är det en SWEXIT man siktar på?”en kommentar

2023-11-10

Andreas Pettersson, Juris doktor – ”Är det en SWEXIT man siktar på?” Rättsordningen med EU-rätten tillåter inte att man skiljer personer åt som bor i landet utifrån medborgarskap, för rätt till tex barnbidrag eller assistansersättning, anser Andreas Pettersson. ( en kommentar )

Läs artikel
ikonSvenska Dagbladet

”Klåfingrigt Kommunal förstör för oss”

2023-11-06

Kommunal fortsätter att ändra hela förutsättningen för flera yrkesgrupper, inte minst personlig assistans. De kör över sina medlemmar och försvårar för hela LSS-området, skriver Ylva Falkenhem.

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

Kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal är klart nu

2023-11-02

Föregående vecka blev till slut det nya kollektivavtalet mellan Freia (f.d. KFO) klart. Som väntat blir löneförhöjningarna för personliga assistenter kommande två år totalt 7,4 %. Jag har full förståelse för att facket åtminstone delvis vill kompensera medlemmarna för den höga inflationen. Avtalet sätter samtidigt ännu hårdare ekonomisk press på anordnarna. Att höjningen av timschablonen underfinansierats i många år nu är välkänt och inget jag behöver gå i

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Florian Sanden, ENIL – ”Vissa länder går framåt, andra bakåt”

2023-11-02

Florian Sanden, ENIL – ”Vissa länder går framåt, andra bakåt” ENIL jämför assistanssituationen i 46 länder, och ger stöd till pilotprojekt i Grekland och Portugal.

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Försäkrings­kassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haftÅsa Strahlemo, ordförande DHR – ”Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter”fem kommentarer

2023-10-31

Försäkrings­kassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft I en uppföljning av Stärkt assistans-lagändringarna säger Försäkringskassan att lagen säger att föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning. Om lagstiftarens intention är något annat krävs lagändringar.Åsa Strahlemo, ordförande DHR – ”Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter” Personer med funktionsnedsättning nämns int

Läs artikel
ikonAssistanskoll

JAG protesterar mot planer på ny utredningåtta kommentarer

2023-10-26

JAG protesterar mot planer på ny utredning Nya omprövningar, begränsad anhörigassistans, gps-övervakning är några åtgärder som regeringen överväger att utreda. Det hävdar JAG som skrivit ett protestbrev till regeringen. ( åtta kommentarer )

Läs artikel
ikonIntressegruppen IfA

Hur klarar vi assistansen?

2023-10-25

Läs artikel
ikonKommunalarbetaren

Uppsägningstid förlängs för personliga assistenter med Fremias nya avtal

2023-10-24

Uppsägningstiden förlängs till en månad även för personliga assistenter på Fremias nya avtal med Kommunal. Lönerna höjs enligt märket, med 993 kronor i genomsnitt i år.

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunalen kommentar

2023-10-24

Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunal Avtalet innebär 7,4 % lönehöjning under två år. Uppsägningstid för personliga assistenter som varit anställda mer än 10 mån utökas 1 sep 2024 från två veckor till en månad. Nya regler för dygnsvila/dygnspass börjar gälla tidigast 1 sep 2024. ( en kommentar )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Försäkrings­kassan tonar ner ökning av assistans­berättigade

2023-10-23

Försäkrings­kassan tonar ner ökning av assistans­berättigade I en utgiftsprognos för budgetåren 2023–2027 tror Försäkringskassan inte längre att antalet assistansberättigade ska öka snabbt pga lagändringarna 1 jan 2023.

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Vilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistans­ersättning?tre kommentarer

2023-10-20

Vilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistans­ersättning? M-KD-L-regeringen som stöds av SD har beslutat att en kommitte ska utreda hur nyanlända och icke svenska medborgare ska kvalificera sig för att kunna söka socialförsäkringsförmåner som tex assistansersättning. Utredningens förslag ska vara klart 30 sep 2024. ( tre kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommuntvå kommentarer

2023-10-19

SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun I SVT-Stockholms reportage finns Johan som fått indragen personlig assistans och Tim som fått indragen LSS-bostad. Fd folkpartiledaren Bengt Westerberg säger att LSS-lagen urholkats och kritiserar Österåker för en alltför snäv tillämpning av LSS. ( två kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Jonas Franksson, STIL – ”Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem”tre kommentarer

2023-10-18

Jonas Franksson, STIL – ”Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem” Att Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget på ett helt annat sätt än vad intentionen med lagändringen är visar på ett demokratiskt problem, säger Jonas Franksson. ( tre kommentarer )

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Florian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistans­användare” ENIL - European Network on Independent Living

2023-10-12

Florian Sanden, ENIL – ”Dålig utveckling med minskande antal assistans­användare” Sverige är fortfarande ett föredöme, men utvecklingen går bakåt med ett minskande antal assistansanvändare, säger Florian Sanden. Han kritiserar 66-årsgränsen och indelningen i grundläggande behov.ENIL - European Network on Independent Living ENIL grundades 1989, när funktionshindrade från hela Europa samlades i Strasbourg. De enades då om att skapa en politisk organisation

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

”Betygsättning” av regeringens samt oppositionens skuggbudgetar

2023-10-10

Vid sidan av regeringens budget presenterar alltid oppositionen s.k. skuggbudgetar. Förra veckan presenterades de och nu ska vi granska lite hur schablonhöjningen går ihop med löneökningarna. D v s hur stor eller lite är underfinansieringen. I regeringens budget höjs schablonen med 2,5 % vilket inte är i närheten av att täcka avtalade löneökningar (7,4 % på två år). Visserligen bättre än befarade 1,5 % men långt ifrån tillräckligt. Jag tänker här dela ut b

Läs artikel
ikonAssistanskoll

FMF Assistans vann i Kammarrättenen kommentarNy minskning i september

2023-10-09

FMF Assistans vann i Kammarrätten Feb 2022 återkallade IVO tillståndet för FMF Assistans, IVO vann i Förvaltningsrätten men FMF fick inhibition att driva verksamheten vidare. Den 6 oktober 2023 vann FMF sitt överklagande i Kammarrätten. ( en kommentar )Ny minskning i september Antalet assistansberättigade minskade med ytterligare 24 personer i september. Den efterlängtade ökningen efter Stärkt rätt till assistans verkar inte komma, tvärtom minskar antale

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

Det finanspolitiska ramverket – kolossen många troligen inte känner till

2023-10-05

Att det kommunala självstyret- gäller såväl kommuner som Regioner och som är en viktig del i Sveriges demokrati inte alls fungerar för att säkerställa rättigheter åt personer med stora behov vet vi alla. Skillnaderna blir oacceptabelt stora beroende på var vi bor i landet – helt emot grundtanken i Funktionsrättskonventionen. Det finns emellertid en ”dold jätte” som är minst lika problematisk men troligen okänd för de flesta, nämligen Det finanspolitiska

Läs artikel
ikonAssistanskoll

Årets riksdags­motioner om personlig assistansVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2024

2023-10-05

Årets riksdags­motioner om personlig assistans C, MP och SD motionerar om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Andra motionerar om att bevara dygnspassen i assistans och att ta bort 66-årsgränsen för att beviljas assistans.Vad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2024 Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill satsa mest och höja timbeloppet med 5 % respektive 4,1 %. M-KD-L-regeringen, som stöds av SD vill höja timbelo

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

Statsbudgeten presenterad – höjd schablonersättning med 2,5 % 2024

2023-09-26

20 september presenterade finansminister Elisabeth Svantesson statsbudgeten för 2024. Timschablonen för assistansersättningen höjs med 2,5 % år och blir 332,60 kr kommande år. Själv befarade jag att det återigen skulle bli ynkliga 1,5 %. Så det är mindre dåligt än vad jag var rädd för. Däremot – är det tillräckligt? Givetvis inte. Det är mycket långt från Kampanjen Rimliga villkors krav på 12 % och relativt till de avtalade löneökningarna i kollektivavta

Läs artikel
ikonIntressegruppen IfA

En sorglig ökning i en krissituation för den personliga assistansen

2023-09-20

Den personliga assistansen befinner sig i kris. Den låga ersättningen gör att det är oerhört svårt att få till en välfungerande personlig assistans med bra kvalitet. Det är nästan omöjligt att rekrytera personliga assistenter med rätt kompetens. Vi kan inte leva upp till löneanspråken och den personliga assistansen blir inte ett attraktivt yrke.  Assistansersättning är en ekonomisk ersättning som den enskilde beviljas för att kunna köpa personlig assi

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

Vad hände med Stärkt personlig assistans?

2023-09-19

Över 2000 personer förlorade statlig assistansersättning 2016-2017 efter det ökända regleringsbrevet till Försäkringskassan hösten 2015. Barn beviljade personlig assistans var en grupp som proportionellt drabbades mycket hårt. Det juridiska ”underlaget” som FK grävde fram när den stora osthyveln togs fram var dels en 2016 fyra år gammal(!) dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som handlade om rätten till egenvård som HFD inte såg som assistansberättigade.

Läs artikel
ikonthomasjuneborg.blogspot.com

10 års bloggande – lite reflektioner om de gångna 10 åren

2023-09-14

Det har nu gått nästan exakt 10 år sedan jag skrev mitt första blogginlägg (9 september 2013). Totalt har det hittills blivit 725 blogginlägg med totalt en bra bit över 1000 sidor A4 text. Anledningen till att jag startade bloggen var att jag kände ett behov av att fritt ventilera mina åsikter och tankar kring den personliga assistansen. Efterhand breddades bloggen till att även handla om andra LSS insatser, ekonomi tillgänglighet, hjälpmedel med mera. Ass

Läs artikel
ikonSvenska Dagbladet

”Rätten till personlig assistans är akut hotad”

2023-09-11

Den personliga assistansen har sedan länge dränerats ekonomiskt. I årets höstbudget krävs ett rejält lyft för att rätten till personlig assistans ska kunna finnas kvar, skriver debattörer.

Läs artikel
ikonKommunalarbetaren

Ger avtal med Kommunal personlig assistent rätt till månadslön?

2023-09-08

En personlig assistent som arbetar heltid på ett fast schema får inte månadslön. Varför? Det undrar ”Timavlönad”.

Läs artikel
ikonKommunalarbetaren

Kommunal om personlig assistans: ”Inte rimligt att någon sitter och krökar”

2023-09-05

Kommunal vill städa upp i branschen personlig assistans och försöker få regeringen att lyssna. Fack, brukarrörelsen, arbetsgivare och regeringen måste göra upp om hur branschen ska regleras, säger avtalssekreterare Johan Ingelskog. – Vi vill hitta ett system som håller över tid.

Läs artikel
ikonKommunalarbetaren

Kränkningar och våld – fyra exempel på när LSS och arbetsmiljö krockar för personliga assistenter

2023-09-04

Anställda som tvingades sova på en kökssoffa, brukare som kränkte sina assistenter och tvingade dem att ljuga för Kommunal. Och sexuella trakasserier från en anhörig. Här är några exempel på när arbetsmiljölagen och LSS krockat inom personlig assistans.

Läs artikel
ikonKommunalarbetaren

Måla hus eller passa bebis? Det här behöver du inte göra som personlig assistent

2023-09-04

Ta hand om bebis, skjutsa anhöriga till krogen eller städa huset varje dag. Vad kan egentligen ingå när man jobbar som personlig assistent? Och vad gör man om brukaren kräver något man inte vill gå med på?

Läs artikel

Vi kan lägga till fler nyhetskällor som du önskar!

Kontakta oss nedan och berätta vilka fler nyhetskällor du vill vi ska lägga till i vårt nyhetsflöde.

Kontakt oss
Två personer undersöker assistansbolag
Få Kostnadsfri Hjälp Att Hitta Rätt Assistansbolag