Råd & Stöd inom LSS

076-819 19 89

Användarvillkor

På Assistansa vill vi göra våra användarvillkor lättförståeliga som resterande webbsidan. Men vi behöver ge dig detaljerad information om villkoren för användning. Även om det kan upplevas byråkratiskt och stelt är våra användarvillkor nödvändiga för att upprätthålla juridisk bindning.

För att förbättra och förtydliga våra användarvillkor är vi öppna för feedback och förslag. Tveka inte att kontakta oss på support@assistansa.se om du har några frågor eller synpunkter.

Allmänt

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) reglerar användningen av Assistansas webbplats. Assistansa kan komma att benämnas i användarvillkor som (“Assistansa”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” eller ”våra”). Användarvillkoren gäller för alla som använder webbplatsen, både privatpersoner, företag och offentlig sektor.

Omdöme

Assistansa tillåter användare att lämna omdömen om ett assistansbolag på webbplatsen. Dessa omdömen kan vi göra fritt tillgängliga på webbplatsen. Det är inte tillåtet att inhämta eller skriva falska omdömen.

När du lämnar omdöme tar vi emot följande uppgifter:

 • Betyg

 • Beskrivning om vad du tycker om assistansbolaget

 • Ditt namn

 • Din email

 • För- och efternamn på assistansberättigad

 • I vilken stad assistansen utförs i

Vi har en verifieringsprocess för varje inkommit omdöme. Detta för att motverka falska omdöme. Under verifieringsprocessen kan assistansbolaget som du lämnar omdöme till komma att ta del av ditt För- och efternamn på assistansberättigad och, eller I vilken stad assistansen utförs i. Efter verifieringsprocessen är klar raderas permanent personuppgifterna För- och efternamn på assistansberättigad och vilken stad assistansen utförs i från vårt register. Verifieringsprocessens tid kan variera.

Följande uppgifter kan vi göra fritt tillgängliga på webbplatsen

 • Betyg

 • Beskrivning om vad du tycker om assistansbolaget

 • Ditt namn

 • Din email

När du lämnar omdöme är det inte tillåtet att:

 • Lämna falskt eller vilseledande omdöme.

 • Hota, trakassera eller kränka.

 • Lämna omdöme om du ej är kund hos assistansbolaget samt tidigast 1 månad efter du ingick kundavtal med assistansbolaget.

 • I övrigt missbruka Assistansas omdömestjänst för assistansbolag.

Vi kan komma att kräva att du visar upp material som styrker att du är kund och vi misstänker att du lämnat ett falskt omdöme. Om vi har identifierat att du har lämnat ett falskt omdöme kommer att svartlista din IP adress i 180 dagar och du kommer ej kunna använda webbplatsen under den tiden.

Omdömen kan nekas vid fall där assistenterna har varit bidragande faktor till missnöjdhet och varit utanför assistansbolagets kontroll.

Hitta assistansbolag

Assistansa erbjuder användare att kostnadsfritt få hjälp att hitta ett assistansbolag. Detta sker genom personlig hjälp tillsammans med oss och användaren.

När användaren begär hjälp tar vi emot följande uppgifter:

 • Namn

 • Telefonnummer

 • I vilken stad assistansen ska utföras i

 • Email

 • Eller annan relevant information som du lämnar ifrån dig till oss.

Ansvarsbegränsning

Det finns ingen garanti för att tillgången till webbplatsen kommer vara kontinuerlig, oavbruten eller säker. Det kan finnas olika faktorer som kan påverka driften av webbplatsen som Assistansa inte kan kontrollera. Därför kan Assistansa inte garantera att webbplatsen alltid kommer att fungera eller vara tillgänglig. Assistansa ansvarar inte för några skador som uppstår direkt eller indirekt från användning av webbplatsen eller dess innehåll.

Immateriella rättigheter

Vi äger alla namn, logotyper och varumärken som finns på vår hemsida. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan vårt tidigare skriftliga godkännande. Hemsidan innehåller även bilder som i första hand tillhör oss, Assistansa.

Förändringar

Assistansa förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående information besluta att avveckla webbplatsen eller ersätta befintliga tjänster och funktioner med andra.

Jurisdiktion

Denna hemsida kontrolleras, drivs och administreras av Assistansa. Om du öppnar hemsidan utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Dessa användarvillkor styrs av svensk lag, utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

Kontaktuppgifter

Email: support@assistansa.se