Råd & Stöd inom LSS

076-819 19 89

Bli egen arbetsgivare

Sköt din personliga assistans i egen regi

Få hjälp att bli egen arbetsgivare inom personlig assistans. Vill du inte att ett assistansbolag sköter din assistans kan du även själv sköta den i egen regi.

Person sköter sin assistans som egen arbetsgivare vid datorn

Vad det innebär att vara egen arbetsgivare

Att anordna sin personliga assistans i egen regi som egen arbetsgivare kan vara mycket meningsfullt. Det kräver en del jobb och kunskap men det är ett bra alternativ för de som är villiga att sköta sin egen assistans. Även om du har beslut via Försäkringskassan eller kommunen kan du sköta din assistans i egen regi.

Fördelarna är att du har mer kontroll och kan bestämma allt själv. Nackdelarna är att det är mer ansvar, kan innebära större risk och att du måste ha kunskap om en hel del saker.

Till skillnad från att ha en assistansutförare som kommun eller assistansbolag där anordnaren sköter allting för dig måste du istället ta över den rollen. Det innebär att du måste ansöka, administrera, redovisa och leda arbetet på egen hand. Om du är intresserad av att anordna din assistans som egen arbetsgivare kan du så kan vi hjälpa dig.

Vem bör inte vara egen arbetsgivare

 • Personer med begränsad tid. Det tar en del tid att sköta och administrera sin assistans, speciellt i början.

 • Personer med bristande disciplin och ansvar. Att sköta sin egen assistans kräver noggrannhet och engagemang att göra saker när de måste göras, annars kan det bli problematiskt.

 • Personer som vill spara ihop större summor för omkostnader. Det finns inte samma flexibilitet att spara en del av assistansersättningen år efter år som via ett assistansbolag.

 • Personer med låg teknisk kompetens. Att använda en dator och att hantera digitala system underlättar administrationen av assistansen mycket. Det är dock inte lika viktigt då det även går att lösa via papper och post.

Är egen arbetsgivare inte något för dig? Vill du istället anordna din assistans via ett assistansbolag kan du besöka: hitta assistansbolag.

Fördelarna med att vara egen arbetsgivare

 • Mycket större kontroll, frihet och flexibilitet över din assistans.

 • Möjlighet att ge högre löner till dina assistenter.

 • Din assistansersättning går endast till din assistans.

 • Du kan välja att få utbetalt assistansersättning i förskott.

 • Valfrihet att teckna kollektivavtal.

 • Du bestämmer vem eller vilka som ska vara dina assistenter och vilken lön de ska ha.

 • Du bestämmer om assistenterna behöver gå någon utbildning och så fall vilken.

Få hjälp att bli egen arbetsgivare

Steg 1

Kontakta Oss

Kontakta oss längre ner på denna sida för att börja processen att bli egen arbetsgivare.

Steg 2

Bedömning

Innan vi går vidare gör vi en bedömning om du är rätt person att vara egen arbetsgivare.

Steg 3

Ansökningar

Tillsammans skickar vi in allt ansökningsmaterial för att kunna bli egen arbetsgivare.

Steg 4

Utbildning

Vi lär upp dig så länge som det behövs tills du känner att du bemästrar att vara egen arbetsgivare.

Introduktionsvideo

Se hur det funkar

Frågor och svar om att vara egen arbetsgivare

Vi ger dig svaren på vanligt förekommande frågor som vi får om assistans i egen regi.

Det går bra. Det finns inga restriktioner mer än att assistenten måste vara över 18 år.

Det går utmärkt. Formellt är det vuxna barnet arbetsgivare men du som god man sköter allt.

Din assistent kan arbeta för dig även om den har ett heltidsjobb, förutsatt att arbetstidslagens regler följs och att hennes huvudarbetsgivare inte har några restriktioner mot detta.

Det är vårdnadshavaren som ska vara registrerad som egen arbetsgivare. När barnet blir 18 år ska det omregistreras om inte du blir god man till barnet.

Nej, det är valfritt.

Det finns för- och nackdelar med ett kollektivavtal. Fördelarna är att du blir en mer attraktiv arbetsgivare. Du får tydliga regler och riktlinjer, arbetsrättsligt skydd vid konflikter och försäkringar och pensioner. Nackdelarna är en ökad kostnad, mer att hålla koll på och minskad flexibilitet.

Syftet med att vara egen arbetsgivare är att du ska leda din egen assistans. Det är dock möjligt att ge ett arbetsledartillägg, men detta varierar beroende på omfattningen av beslutsfattandet, antalet assistenter och typen av funktionsnedsättning. Det är många faktorer att ta hänsyn till, så det är bäst att man fråga Försäkringskassan eller din kommun. Det finns både de som får kostnaden godkänd och de som får avslag eftersom det inte finns någon direkt praxis kring kostnader. Ett alternativ är att istället höja lönen.

En timanställd har inte per automatik rätt till semesterledighet, men den är berättigad till semesterersättning. Enligt semesterlagen ska semesterersättningen vara tolv procent av lönen och baseras på en semesterrätt på 25 dagar.

Läs mer om procentsregeln.

Det finns ingen lista eller tydliga riktlinjer. Du kommer inte veta vad som godtas förrän det blir en granskning tyvärr. Dock vet vi att följande kostnader har beviljats:

 • Tvål, handsprit, engångshandskar, skyddsförkläden, pappershanddukar, toalettpapper, rengöringsprodukter och hushållspapper.

 • Kaffe, te, knäckebröd, fikabröd, ost och frukt.

 • Kuvert, frimärken, dator, skrivare och anlita företag för administration.

 • Personalsäng och sängkläder.

Du behöver spara allt underlag på kvitton, fakturor, fakturaunderlag, avtal, lönespecifikationer och kontoutdrag i minst två år.

Särskild löneskatt är en typ av skatt som arbetsgivare betalar på vissa förmåner och inkomster. Om du betalar tjänstepension till assistenterna ska särskild löneskatt betalas på arbetsgivarens kostnader för anställdas tjänstepensioner, så kallad Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). SLP är en avdragsgill kostnad för företag men inte för dem som driver assistans i egen regi. Kostnaden täcks dock via assistansersättningen och redovisas i E-RÄK som en lönebikostnad. SLP beräknas på underlaget av pensionspremier och uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Assistansrådgivare Filip

Få hjälp att bli egen arbetsgivare

Jag är själv egen arbetsgivare för min assistans och hjälper gärna dig också.