076-819 19 89

Vår erfarenhet

Att få en lyckad personlig assistans kan vara en utmaning. Det kräver kunskap, insikt och en förståelse för de svårigheter som brukare kan möta. Vi på Assistanas är experter på att hjälpa dig att hitta rätt assistansbolag för dig eller din närstående. Genom vår erfarenhet har vi lärt oss att agera som brygga mellan brukare och assistansbolag, för att säkerställa att behoven tillgodoses på bästa sätt.

Vår erfarenhet som assistansanvändare ger oss en unik insikt från brukarens perspektiv

Genom åren har vi samlat på oss en omfattande erfarenhet inom personlig assistans. Inte bara genom att hjälpa andra utan även genom vår egna assistans. Bakom Assistansa finner du ett engagerat team som själva har assistans och brinner för assistansreformen. Vi har sett och själva upplevt de olika utmaningar och beslut som brukare och deras närstående ställs inför.

Erfarenhet av byte av assistansbolag

Vi är inte bara rådgivare, utan också personer med egen erfarenhet av att byta assistansbolag. Detta ger oss en unik förståelse för de utmaningar och beslut som brukare ställs inför vid ett byte. Vi vet vilka frågor som behöver ställas och vilka aspekter som måste tas i beaktning för att det ska bli en smidig övergång. Vi hanterar kommunikationen med både ditt nuvarande och framtida bolag och ser till att allt går enligt plan.

Erfarenhet av att jämföra assistansbolag

Vi har omfattande erfarenhet att jämföra mellan olika assistansbolag. Vår personliga erfarenhet har gett oss insikt i vad som krävs för att göra det bästa valet. Via vårt egenbyggda kraftfulla jämförelseverktyg kan vi hitta skräddarsydda assistansbolag beroende på behov och kriterier med bara några musklick.

Tillgång till Sveriges största databas om assistansbolagen

Via vår databas har vi tillgång till Sveriges största och bredaste databas innehållande uppgifter om assistansbolagen. Detta ger oss en unik möjlighet att ge korrekt och aktuell information. Vi har samlat in en mängd viktiga data om assistansbolagen och kan använda den för att ge dig en heltäckande och pålitlig bild av de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Erfarenhet av att bra och dåliga assistansbolag

Tillsammans har vi direkt erfarenhet av både bra och dåliga assistansbolag under vår tid inom branschen. Detta har gett oss en unik insikt och kunskap om vad som skiljer de bästa assistansbolagen från de sämre. Genom åren har vi förstått vad kvalifikation innebär och vad ett kvalificerat assistansbolag ska erbjuda, vilka varningssignalerna man ska se upp för och vilka kontroller som behöver göras för att säkerställa att assistansen blir så bra som möjligt. Vi har läst och granskat över 100 avtal inom assistansbranschen och har en djup förståelse för de juridiska aspekterna som styr assistansavtal. Vi har tillgång till jurister som är insatta inom assistansbranschen.

Erfarenhet av att sätta assistansanvändaren först

En viktig del av vår erfarenhet är att vi har lyssnat på assistansanvändarens önskemål, behov och anpassat valen därefter. Vi som själva är assistansanvändare vet att användarna själva är experter på sina egna liv och att de bör vara delaktiga. Genom att ha en öppen och transparent kommunikation säkerställer vi att man kommer till det bästa assistansbolaget på marknaden.

Vi är stolta över vår erfarenhet och det arbete vi har gjort inom personlig assistans. Vi strävar alltid efter att bli ännu bättre och att fortsätta utveckla vår tjänster för att kunna möta de behov och utmaningar som våra assistansberättigade, familjer och anhöriga står inför. Vi är övertygade om att vår erfarenhet och kompetens gör oss till en pålitlig och professionell resurs.

Kvalificerad oberoende rådgivning

Som ett resultat av vår unika och starka position inom assistansbranschen och tack vara våra processer och system är vår oberoende rådgivning kvalificerad och bygger på vår breda erfarenhet och djupa förståelse för personlig assistans. Vi hjälper brukare genom hela processen, från att välja rätt assistansbolag till att säkerställa att du får den hjälp och omsorg du behöver. Med vår expertis kan vi guida dig mot en trygg och kvalitativ assistans som kommer att göra en verklig skillnad i ditt liv.

Alla assistansanvändare hos oss har assistans i egen regi för att säkerställa oberoende från något specifikt bolag.

I assistansbransch där alla parter har egna intressen och där snedvriden rådgivning är mycket vanligt har vi lyckats unikt att positionera oss och utvecklat våra processer, system och rådgivning så att vi är 100% oberoende och opartiska.

Vi har hjälpt familjer runt hela Sverige

Vi har erfarenhet av att ha hjälpt familjer och anhöriga med att välja och byta till rätt assistansbolag utifrån deras behov och krav. Vi behandlar all kommunikation under sekretess och konfidentiellt.

Två personer undersöker assistansbolag
Få Kostnadsfri Hjälp Att Hitta Rätt Assistansbolag