Råd & Stöd inom LSS

076-819 19 89

Vår erfarenhet

Att få en lyckad personlig assistans kan vara en utmaning. Det kräver kunskap, insikt och en förståelse för de svårigheter som brukare kan möta. Vi på Assistansa är duktiga på att hjälpa dig navigera rätt inom assistansen.

Vår erfarenhet som assistansanvändare ger oss en unik insikt från brukarens perspektiv

Genom åren har vi samlat på oss en omfattande erfarenhet inom personlig assistans. Inte bara genom att hjälpa andra utan även genom vår egna assistans. Bakom Assistansa finner du ett engagerat team som själva har assistans och brinner för assistansreformen. Vi har sett och själva upplevt de olika utmaningar och beslut som brukare och deras närstående ställs inför.

Erfarenhet av att sätta assistansanvändaren först

En viktig del av vår erfarenhet är att vi har lyssnat på assistansanvändarens önskemål, behov och anpassat oss därefter. Vi som själva är assistansanvändare vet att användarna själva är experter på sina egna liv. Genom att ha öppen och transparent kommunikation säkerställer vi en kvalitativ rådgivning.

Kvalificerad oberoende rådgivning

Som ett resultat av vår unika position inom assistansbranschen och tack vara våra processer och system är vår oberoende rådgivning kvalificerad och bygger på vår breda erfarenhet och djup förståelse för personlig assistans.

I assistansbranschen där alla parter har egna intressen och där snedvriden rådgivning är mycket vanligt har vi lyckats unikt att positionera oss och utvecklat våra processer, system och rådgivning så att vi är 100% oberoende och opartiska.