076-819 19 89

Kan du få personlig assistans?Testa dig här!

Vill du ansöka om personlig assistans?

Gör vårt test med 4 frågor för att se om du är berättigad till assistans.

åldersgräns
FRÅGA 1/4

Är du yngre än 66 år?

Hur ansökan går till

Ansökan skickas in till Försäkringskassan eller kommunen. Vid ansökan ska läkarintyg skickas med och en ADL-bedömning göras.

Du får hemskickat ett bekräftelsebrev som inkluderar information om handläggaren som kommer att ta behandla din ansökan och den förväntade handläggningstiden.

Efter att din ansökan har mottagits, genomförs vanligtvis ett hembesök för att få in info om ditt hjälpbehov.

Efter att handläggaren har sammanställt din hjälpbehovsrapport, skickas din ansökan vidare till en beslutsfattare som tar det slutgiltiga beslutet om assistansersättning.

Du kommer att få besked om beslutet via brev, där det kommer att meddelas om personlig assistans beviljats samt tilldelade timmar för assistansen.

Hur lång tid tar det att få personlig assistans

Inom cirka 4-6 månader för Försäkringskassan och 3 månader för kommunen från det att din ansökan har inkommit. Eventuell förlängning av handläggningstiden kan förekomma om vissa nödvändiga dokument eller information saknas.

Skillnaden att få assistans via kommunen och Försäkringskassan

Insatsen är densamma även om du har beslut från Försäkringskassan eller kommunen. Vanligtvis erbjuder Försäkringskassan en högre ersättning än vad kommunerna gör, även om det inte alltid är fallet.

Få Kostnadsfri hjälp med ansökan

Steg 1

Kontakta Oss

Kontakta oss för att få hjälp med din ansökan. Du kan kontakta oss längre ner på denna sida.

Steg 2

Bedömning

Innan vi går vidare med ansökan kontrollerar vi först att du är berättigad till personlig assistans.

Steg 3

Förberedelser

Vi hjälper och vägleder dig med att få fram allt ansökningsmaterial som behövs för en lyckad ansökan.

Steg 4

Ansökan

Vi tillsammans med ett passande assistansbolag hjälper dig med ansökan.

Fördelar med att ansöka via oss:

Kostnadsfritt och Konfidentiellt

Tillgång till Jurist med Expertis inom Assistans

Ökad Sannolikhet för Godkännande

Tidsbesparande och Mindre Arbete för Dig

Kvinnor ansöker om assistans
Assistansrådgivare Filip

Kontakta oss

Kontakta Filip eller fyll i förmuläret under för att påbörja ansökningsprocessen.