Råd & Stöd inom LSS

076-819 19 89

Kan du få personlig assistans?

Testa dig här!

Vill du ansöka om personlig assistans?

Gör vårt test med 4 frågor för att se om du är berättigad till assistans.

åldersgräns
FRÅGA 1/4

Är du yngre än 66 år?

Hur ansökan går till

Ansökan skickas in till Försäkringskassan eller kommunen. Vid ansökan ska läkarintyg skickas med och en ADL-bedömning göras.

Du får hemskickat ett bekräftelsebrev som inkluderar information om handläggaren som kommer att ta behandla din ansökan och den förväntade handläggningstiden.

Efter att din ansökan har mottagits, genomförs vanligtvis ett hembesök för att få in info om ditt hjälpbehov.

Efter att handläggaren har sammanställt din hjälpbehovsrapport, skickas din ansökan vidare till en beslutsfattare som tar det slutgiltiga beslutet om assistansersättning.

Du kommer att få besked om beslutet via brev, där det kommer att meddelas om personlig assistans beviljats samt tilldelade timmar för assistansen.

Hur lång tid tar det att få personlig assistans

Inom cirka 4-6 månader för Försäkringskassan och 3 månader för kommunen från det att din ansökan har inkommit. Eventuell förlängning av handläggningstiden kan förekomma om vissa nödvändiga dokument eller information saknas.

Skillnaden att få assistans via kommunen och Försäkringskassan

Insatsen är densamma även om du har beslut från Försäkringskassan eller kommunen. Vanligtvis erbjuder Försäkringskassan en högre ersättning än vad kommunerna gör, även om det inte alltid är fallet.