076-819 19 89

Ansökan om personlig assistans

Vi kan kostnadsfritt hjälpa med din ansökan om personlig assistans och få din assistans beviljad med vår hjälp.

Kostnadsfri hjälp med ansökan om personlig assistans

Undvik att få avslag på din ansökan genom att ta hjälp av oss. Vi hittar ett passande assistansbolag för dig som har de bästa juristerna inom assistansbranschen för att maximera dina chanser till ett beviljat beslut. Vi tillsammans med bolagsjuristen hjälper, stöttar och vägleder dig innan, genom och efter ansökan.

Steg 1

Kontakta Oss

Kontakta oss för att få hjälp med din ansökan. Du kan kontakta oss längre ner på denna sida.

Steg 2

Bedömning

Innan vi går vidare med ansökan kontrollerar vi först att du är berättigad till personlig assistans.

Steg 3

Förberedelser

Vi hjälper och vägleder dig med att få fram allt ansökningsmaterial som behövs för en lyckad ansökan.

Steg 4

Ansökan

Vi tillsammans med assistansbolaget hjälper dig med ansökan.

Fördelar med att ansöka via oss:

  • Kostnadsfritt och Konfidentiellt

  • Tillgång till Jurist med Expertis inom Assistans

  • Optimerade Ansökningar

  • Ökad Sannolikhet för Godkännande

  • Tidsbesparande och Mindre Arbete för Dig

Kvinnor ansöker om assistans
Assistansrådgivare Filip

Få Kostnadsfri Hjälp med din Ansökan

Kontakta mig eller fyll i förmuläret under för att påbörja ansökningsprocessen.

Frågor och svar
Har du några frågor?

Vi ger dig svaren på vanliga frågor gällande ansökan om personlig assistans.

Personer under 65 år som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och tillhör en av följande personkretsar kan få personlig assistans:


1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.


3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


Man måste även ha ett hjälpbehov av grundläggande behov så som andning, hygien, äta, klä på och av sig eller kommunikation.


Vi rekommenderar även följande resurser på Försäkringskassans hemsida: Assistansersättning för barn eller Assistansersättning för vuxna.
Vill man göra en djupdykning inom personlig assistans rekommenderar vi även Riksdagens sida om LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Först behöver du ett läkarintyg och en ADL-bedömning. Detta material bifogas tillsammans med ansökningsblanketten när du ansöker om assistansersättning.


Om du har behov av personlig assistans för grundläggande behov som inte överstiger 20 timmar per vecka i genomsnitt, ska du söka stöd och assistans från din kommun.


Försäkringskassan: Du ansöker enklast genom att skicka in ansökan via Försäkringskassans ”Mina sidor” på deras webbplats.


Kommun: Om din kommun har en E-tjänst så ansöker du enklast där annars får du skicka in en ansökningsblankett.


Vi förklara nedan hur det funkar hos Försäkringskassan men kommunerna har liknande tillvägagångssätt för ansökningarna.


Cirka en vecka efter att Försäkringskassan har mottagit din ansökan, skickar de ett bekräftelsebrev som inkluderar information om handläggaren som kommer att ta behandla din ansökan och den förväntade handläggningstiden. Försäkringskassan har en tidsram på fyra månader för att behandla din ansökan men det kan ta längre tid.


En månad efter att din ansökan har mottagits, genomför Försäkringskassan vanligtvis ett hembesök. Under detta besök ställer de detaljerade frågor och tar sig tid att noggrant utvärdera ditt behov av hjälp, vilket normalt tar omkring två timmar.


Efter att handläggaren har sammanställt din hjälpbehovsrapport, skickas din ansökan vidare till en beslutsfattare som tar det slutgiltiga beslutet om assistansersättning.


Du kommer att få besked om beslutet via brev, där det kommer att meddelas om personlig assistans beviljats samt tilldelade timmar för assistansen.


Inom cirka 4-6 månader för Försäkringskassan och 3 månader för kommunen från det att din ansökan har inkommit till myndigheten. Eventuell förlängning av handläggningstiden kan förekomma om vissa nödvändiga dokument eller information saknas.


Insatsen är densamma även om du har beslut från Försäkringskassan eller kommunen. Vanligtvis erbjuder Försäkringskassan en högre ersättning än vad kommunerna gör, även om det inte alltid är fallet.


Har du fler frågor?

Ställ dina frågor till oss. Vi hjälper gärna till.